Kto sporządza sprawozdanie z działalności?

Czym jest sprawozdanie finansowe – już wiemy. Teraz czas zająć się wyjaśnieniem, kto takie sprawozdanie jest zobowiązany sporządzić.

Według przepisów – art. 49 ust. 1 ustawy, obowiązek sporządzenia ww. sprawozdania leży po stronie jednostki:

  • spółki kapitałowej (spółki akcyjne i z o.o.),
  • spółki komandytowo-akcyjnej,
  • spółdzielni,
  • przedsiębiorstwa państwowego,
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i towarzystwa reasekuracji wzajemnej.

Ponadto obowiązek ten mają także spółki jawne, których wszystkimi wspólnikami są spółki kapitałowe oraz spółki komandytowe, których wszystkimi komplementariuszami są spółki kapitałowe.

W związku z powyższym, ogólnie mówiąc, sporządzenie sprawozdania jest obowiązkiem tych podmiotów, a więc spółek, w których odpowiedzialność właścicieli jest ograniczona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *