Likwidacja kasy fiskalnej – co zrobić?

Likwidacja kasy fiskalnej – co zrobić?

Jeżeli dany przedsiębiorca będzie likwidować swoją działalność, musi również dokonać likwidacji kasy fiskalnej. Oznacza to, że należy wykonać określone czynności, aby przeprowadzić jej prawidłową likwidację.

Jak wspomniano powyżej, przedsiębiorca zmuszony jest do likwidacji swojej kasy fiskalnej znajdującej się w likwidowanej działalności gospodarczej. Aby prawidłowo tego dokonać, musi przejść przez kolejne kroki:

  1. Wykonanie raportu dobowego oraz miesięcznego – raportu dokonuje się w ostatnim dniu korzystania z kasy.
  2. Złożenie pisemnego wniosku do urzędu skarbowego (ze względu na VAT) w sprawie dokonania odczytu pamięci z likwidowanej kasy fiskalnej – wniosek należy dostarczyć do urzędu w ciągu 7 dni, od zakończenia jej używania. Dodatkowo należy upewnić się, że na wniosku znajdują się wszystkie niezbędne dane, takie jak: numer kasy i data fiskalizacji kasy, adres, pod jakim była używana dana kasa oraz dane użytkownika kasy. Wszelkie inne dokumenty (np. deklaracja informująca o tym, że kasa była używania krócej niż 3 lata) i informacje odnośnie do np. ulgi na kasę, muszą być także ujęte i dostarczone.
  3. Złożenie kolejnego wniosku do urzędu skarbowego, tym razem wniosku w sprawie wyrejestrowania kasy z ewidencji – w danej ewidencji muszą znaleźć się obowiązkowe elementy danych takich jak: numer kasy fiskalnej, data fiskalizacji i miejsce instalacji oraz dane podatnika.
  4. Przy pomocy serwisanta kasy, podatnik musi dokonać odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej poprzez dokonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy (dokonuje się tego w obecności pracownika urzędu skarbowego!). Po dokonaniu danego odczytu, podatnik otrzymuje protokół czynności z odczytania zawartości danej kasy fiskalnej (dwa kolejne egzemplarze trafiają do serwisanta i pracownika urzędu).

 

  • Dodatkowo trzeba wspomnieć o tym, że podatnicy, którzy korzystali z kasy fiskalnej krócej niż 3 lata, a likwidują swoją działalność, są zobowiązani do zwrotu ulgi, jaką uzyskali na zakup danej kasy. Dany zwrot powinien być wykazany w deklaracji VAT. Jeżeli jednak działalność nie byłaby likwidowana, a tylko zawieszona – w tym przypadku nie ma obowiązku zwrotu ulgi, do czasu aż ta działalność nie zostanie zlikwidowana. Dlaczego? Ponieważ według przepisów prawa, zawieszenie działalności oznacza jej chwilowe zaprzestanie, które może skutkować wznowieniem jej działania za jakiś czas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *