Limit obligujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych – zmiany

Jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczą założony limit w walucie polskiej 1 200 000 euro w poprzednim roku obrotowym, odpowiednie podmioty mają obowiązek stosowania w bieżącym roku obrotowym zasad rachunkowości, w tym między innymi są zmuszone do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednakże limit ten ma być zwiększony od 2017 roku!

W związku z powyższym w roku 2017 r. limit ten będzie wynosił 5 157 120 zł: 5 157 120 zł = 1 200 000 euro × 4,2976 zł/euro (kurs średni NBP z 3 października 2016 r. – tabela nr 191/A/NBP/2016).

Czego mają dotyczyć zmiany przepisów od 1 stycznia 2017 roku?

Limit dla obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych ma wzrosnąć do 2 000 000 euro. Podwyższenie ma ułatwić wykonywanie działalności co najmniej kilku tysiącom przedsiębiorców oraz pozwoli na znaczące oszczędności w obszarze obsługi księgowej (koszty prowadzenia pełnej księgowości są ok. 5-krotnie wyższe niż koszt prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

W związku  czym, jeżeli ww. nowelizacja ustawy o rachunkowości wejdzie w życie i zgodnie z projektem przygotowanym przez ministra rozwoju limit ten zostanie ustalony na 2 mln euro, to równowartość w złotych tego limitu wyniesie 8 595 200 zł:

8 595 200 zł = 2 000 000 euro × 4,2976 zł/euro
(kurs średni NBP z 3 października 2016 r. – tabela nr 191/A/NBP/2016)

Rok obrotowy

Limit wg ustawy

Kurs euro

Limit w zł

2016 1 200 000 euro 4,2437 zł/euro 5 092 440 zł
2017 1 200 000 euro 4,2976 zł/euro 5 157 120 zł
2017* 2 000 000 euro* 4,2976 zł/euro 8 595 200 zł*

* Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (wersja z 1 lipca 2016 r.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *