Moment powstania obowiązku podatkowego

Moment powstania obowiązku podatkowego następuje z chwilą wydania towaru bądź wykonania usługi, czyli wraz z utratą decydowania oraz możliwością rozporządzania towarem przez sprzedawcę. W przypadku, gdy dostawa towaru czy wykonanie usługi powinno zostać potwierdzone poprzez wystawienie faktury VAT, moment gdy wystawiona jest faktura vat powoduje powstanie obowiązku podatkowego, jednak nie może to nastąpić później niż w 7 dniu począwszy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Ustalenie momentu podatkowego jest niezbędne przy zapisywaniu faktur wykorzystując internetowy program do faktur online. Czasami ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego jest dość trudne ze względu na liczne wyjątki obowiązujące w polskim prawie. Warto również nadmienić, iż w przypadku otrzymania przed realizacją usługi bądź wydaniem towaru, zaliczki, zadatku, raty czy przedpłaty obowiązek podatkowy występuje już z chwilą otrzymania części należności. W towarach eksportowanych obowiązek podatkowy występuje wraz z potwierdzeniem przez urząd celny wywozu towaru poza granice Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o import obowiązek podatkowy powstaje w momencie pojawienia się długu celnego. Moment powstania obowiązku podatkowego zapisywany jest w formie daty w programie komputerowym, czy jest to prosty program do księgowania, czy też zaawansowane oprogramowanie dedykowane.