Można dokonać korekty deklaracji PIT?

Można dokonać korekty deklaracji PIT?

Podatnicy często popełniają błędy na wystawianych przez siebie dokumentach, ale zdarza się również, że popełniają błędy na składanych zeznaniach rocznych PIT. Człowiek nie jest nieomylny, więc takie rzeczy się zdarzają. Pytanie, czy można dokonać korekty? 

Jak wspomniano już powyżej, człowiek nie jest nieomylny, więc przepisy prawa przewidują, że podatnik może popełnić błąd. Oznacza to, że przepisy prawa pozwalają podatnikowi na poprawę popełnionego błędu w zeznaniu podatkowym PIT.

Dodatkowo warto wspomnieć, że nie tylko podatnicy popełniający błąd mogą składać korekty, ale również podatnicy, którzy są do tego zmuszeni. Dokładniej mówiąc, w przypadku, gdy nie otrzymają od pracodawcy informacji PIT-11 czy PIT-8B lub też deklaracja nie odzwierciedli stanu faktycznego. W tym wypadku są oni zmuszeni do wystawienia korekty.

 

Uwaga! Korekty składane przez podatników muszą być złożone na odpowiednim formularzu służącym do korekty zeznań rocznych.

Wcześniej podatnicy byli zobowiązani do składania korekty deklaracji na formularzu ORD-ZU. Jednakże przepisy zostały zmienione. Obecnie podatnicy dokonują korekty na tym samym formularzu i tej samej jego wersji, na jakiej złożona została deklaracja pierwotna.

 

Korekty zeznania rocznego PIT można dokonać w sytuacji, gdy podatnik:

  • dokona pomyłki rachunkowej,
  • złoży zeznanie roczne na nieodpowiednim formularzu,
  • nie wykaże wszystkich osiągniętych przychodów.
Jaki jest termin na złożenie korekty?

Korekta może być złożona do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Co oznacza, że podatnik ma 5 lat na dokonanie korekty – licząc  ten czas od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku lub jego zwrotu.

Okres 5 lat jest dosyć długim okresem dla podatników. Mogą więc oni w pełni korzystać z tej możliwości. W szczególności w sytuacji, gdy np. zapomnieli skorzystać z jakieś ulgi (np. za internet). Dzięki korekcie mogą nadrobić swoje zaległości.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *