NIP czy PESEL?

W Polsce istnieją dwa indyfikatory podatników, zwane są skrótem NIP i PESEL. Każdy z nich jest przypisany do innej grupy podatników przy rozliczaniu PIT przez Internet. Należy zapoznać się z tymi terminami oraz kwestią ich używania odnośnie wysyłki PIT.

Na początek warto wyjaśnić skróty i pojęcia – NIP i PESEL. Mianowicie:

  • NIP – skrót od pełnej nazwy „Numer Identyfikacji Podatkowej”. Jest to numer, który zostaje nadany każdemu polskiemu obywatelowi z mocy ustawy z dnia 13 października 1995 r. Obecnie numer ten pozostał obowiązkowym identyfikatorem podatkowym dla przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy posiadają numer PESEL.
  • PESEL – skrót od pełnej nazwy „Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności”. Numer ten składa się z 11-cyfr i jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Pierwsze 6 cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień), kolejne 4 -liczbę porządkową i płeć osoby, a ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną (służy do komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego).

Przy wysyłaniu deklaracji przez Internet nalezy używać swoich podpisów autoryzacyjnych i są one zależne od grupy podatnika – osoba fizyczna czy działalność gospodarcza. W dokumentach podatkowych podaje się ten identyfikator, który mieliśmy w okresie, którego dotyczył dokument.

1. Obecnie numer PESEL jest dla osób:

  • które nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • które nie są objęte podatkiem VAT.

2. Natomiast numer NIP jest dla pozostałych osób, czyli dla:

  • osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • osób objętych podatkiem VAT,
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
  • osób nieobjętych nr. PESEL,
  • płatników podatków (np. pracodawcy, zus),
  • płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne (np. pracodawcy, osoby samodzielnie opłacające składki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *