Nowe rachunki bankowe – Urzędy Skarbowe

Jak informuje, Ministerstwo Finansów – od 7 grudnia 2015 roku obowiązuje nowy wykaz rachunków bankowych w Urzędach Skarbowych, odnośnie należności pieniężnych PCC, SD i KP – z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.

Dokładniej: wykaz numerów rachunków bankowych został rozszerzony o nowe numery do obsługi w/w tytułów płatności.

** Więcej informacji na ten temat znajduje się w komunikacie Ministerstwa Finansów (obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r.) , Dz. Urz. MF z dnia 8 grudnia 2015 r., poz.86 (plik PDF 1,51 MB)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *