Nowe wzory formularzy TW-1 i TW-2

Nowe wzory formularzy TW-1 i TW-2

Projekt rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2016 r., który przewiduje zmiany we wzorach tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej wejdzie w życie z dniem 18 czerwca 2016 r.

Wyżej wymieniony projekt będzie dotyczył wzorów tytułów wykonawczych, które stosuje się w egzekucji należności pieniężnych i niepieniężnych. Wnowych wzorach rozszerzony zostanie m.in. katalog odsetek.

W rozporządzeniu określone będą dwa wzory: – tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych (TW-1); – tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (TW-2). Formularze zostaną dostosowane m.in. do zmian wprowadzonych ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1830).

„Nowe wzory tytułów wykonawczych zostały oparte na obowiązujących wzorach określonych w załączniku nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. 650)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W przypadku formularza TW-1 przewidziano uzupełnienie katalogu odsetek o podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę, odsetki ustawowe za opóźnienie i odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Jak wskazuje resort finansów, w efekcie organy egzekucyjne będą mogły prawidłowo naliczać i egzekwować odsetki.

Dodane ma być także m.in. nowe pole – wierzyciel będzie w nim wskazywał organ odpowiedzialny za rozpatrzenie administracyjnej kary pieniężnej albo grzywny administracyjnej dotyczącej naruszenia przepisów o delegowaniu pracowników. Jednocześnie w sytuacji, kiedy organ ten nie będzie tym samym organem, który może udzielić dodatkowych informacji nt. kary/grzywny lub możliwości odwołania/zaskarżenia, możliwe będzie dodatkowe oznaczenie organu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *