Nowe zasady rejestracji podatnika VAT

Nowe zasady rejestracji podatnika VAT

Niedługo rejestracja podatnika VAT będzie odbywać się na nowych zasadach. Przy rejestracji danego podmiotu będą weryfikowane dodatkowe informacje zawarte w zgłoszeniu. Organy podatkowe będą miały prawo nie dokonać rejestracji danego podmiotu jako VAT czynnego lub zwolnionego, jeżeli dany podmiot nie istnieje albo nie można się z nim skontaktować.


„Do obecnego art. 96 ustawy o VAT dodany zostanie ust. 4x, który pozwoli na niedokonywanie rejestracji podmiotów składających zgłoszenie rejestracyjne. Taka możliwość ma być wykorzystywana w sytuacji, kiedy weryfikacja informacji wykaże, że dany podmiot nie istnieje albo – pomimo udokumentowanych prób – nie można się z nim skontaktować.”

Weryfikacja będzie polegała na kontakcie np. telefonicznym z danym podmiotem i jeżeli po paru próbach kontaktu nie przyniesie to żadnego skutku, a więc dany podmiot nie będzie dostępny, to pracownik organu podatkowego wykona notatki i będzie mógł nie zarejestrować danego podmiotu jako podatnika VAT czynnego albo zwolnionego. Przesłanką niedokonania rejestracji podatnika stanie się także brak reakcji na kierowane do danego podmiotu wezwania.

„Przewidziana odmowa rejestracji będzie oznaczała, że podmiot nie zostanie umieszczony w bazie on-line podatników, co będzie stanowiło informację dla potencjalnych kontrahentów, że mogą mieć do czynienia z podmiotem nierzetelnym” – wskazują projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 22 września 2016 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *