Podatki w 2016 roku – nowe zmiany od stycznia

Od nowego roku, a dokładniej od 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie dwa rozporządzenia względem odsetek za zwłokę od zmiany oraz względem nowych stawek opłat za kopie i odpisy dokumentów.

W pierwszym rozporządzaniu nastąpią zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę, gdzie określony zostanie między innymi nowy wzór naliczania odsetek z zastosowaniem podwyższonej stawki.
Jednakże wzór ten będzie znacząco przypominał dokument naliczania odsetek za zwłokę przy zastosowaniu obniżonej stawki za zwłokę.

W drugim przypadku zmienią się stawki opłat za sporządzanie przez organy podatkowe kopii i odpisu dokumentów. Będą to jednakowe stawki rzędu 0,60 – 1,20 zł. Stawka będzie między innymi uzależniona od stron kopii (jednostronna bądź dwustronna) oraz formatu (A4 lub A3). Tak więc dla porównania
kopia jednostronna w formacie A4 będzie kosztowała 0,60 zł, a kopia jednostronna w formacie A3 0,90 zł. Natomiast kopia dwustronna w formacie A4 to koszt rzędu 0,80 zł, a w formacie A3 – 1,20 zł.

Dotychczas stawki te regulowane były przez akty wewnętrzne konkretnych organów podatkowych, z czego wynikały rozbieżności w stawkach, były one nie jednakowe. W związku z czym, dzięki nowemu rozporządzeniu wysokość tych stawek zostanie w końcu ujednolicona.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *