Podpis elektroniczny – nowe regulacje

 

Zgodnie z nowymi regulacjami, prawo polskie zostanie dostosowane do rozwiązań unijnych. Rozwiązania te określone są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ws. identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (rozporządzenie eIDAS).

Nowe przepisy wejdą w życie w całej Unii Europejskiej już w tym roku, z początkiem lipca. Nowe przepisy mają przede wszystkim przynieść więcej swobody w przepływie usług oraz wprowadzić zasady wzajemnego uznawania usług zaufania na rynku międzynarodowym, co dotyczyć ma głównie instytucji sektora publicznego. Zdecydowanie poszerzony zostanie m.in. katalog tego rodzaju usług – poza podpisami elektronicznymi i znakowaniem czasem, będą to również e-pieczęci, e-doręczenia oraz konserwacja pieczęci i podpisu.

 

Jak wskazuje resort rozwoju, przepisy zostaną ujęte w nowej ustawie o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej i zmianie niektórych ustaw. Ministerstwo Rozwoju wyjaśnia, iż „Regulacje dotyczące stosowania podpisów elektronicznych w usługach publicznych (art. 27) zobowiązują państwa do wprowadzenia możliwości weryfikacji podpisów zaawansowanych z innych państw, przynajmniej w formatach, które przewidziane zostały w unijnym akcie wykonawczym do rozporządzenia eIDAS”.

 

Zgodnie z nowymi wymogami, do uznawania unijnych podpisów kwalifikowanych stosowane mają być – zawierające informacje o statusie usługodawców i usług – specjalne listy zaufania. Listy tego typu będą wykorzystywane do weryfikacji podpisów i ustalania tego, czy dane centrum certyfikacji świadczy usługi kwalifikowane.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *