Podstawowy system czasu pracy

Pracodawca zobowiązany jest do ustalenia pracownikom określonego systemu czasu pracy. Oznacza to, że przyjęty jest jeden system, ale możliwy jest on do zmiany tylko za porozumienie obydwóch stron lub wypowiedzenia zmieniającego.

Podstawowy czas pracy danego pracownika charakteryzuje się czasem pracy, który według kodeksu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a więc 40 godzin w całym tygodniu.

Wyżej wymieniony czas przyjęty jest w okresie rozliczeniowym, który nie przekracza 4 miesięcy. Jednakże w określonych przypadkach, według art 129 $ 2 Kodeksu Pracy okres ten może być wydłużony do 12 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *