Przepływ pracowników w UE – nowe przepisy już w czerwcu

Przepływ pracowników w UE – nowe przepisy już w czerwcu

 

Już za parę dni, a dokładnie 4 czerwca 2016 r wejdzie w życie nowela przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy. Do polskiego prawa wdrożone zostaną wtedy nowe wymogi unijne dotyczące przepływu pracowników pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W efekcie obywatele mają otrzymać szerszy dostęp do informacji nt. uprawnień dla pracowników mobilnych w innych państwach.

Nowelizacja wprowadza do polskiego systemu przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z 16 kwietnia 2014 r., która dotyczy środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników.

W unijnych regulacjach określono m.in. środki, jakie każdy kraj powinien zapewnić, by obywatele poszczególnych państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogli wraz ze swymi rodzinami korzystać z uprawnień odnoszących się do swobodnego przepływu pracowników.

Zgodnie z nowymi przepisami, za zadania dotyczące promocji równego traktowania mobilnych pracowników odpowiadać będzie w Polsce pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, a monitorowaniem ewentualnych ograniczeń i polityką informacyjną zajmie się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z kolei do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należeć ma niezależne poradnictwo prawne dotyczące uprawnień pracowników mobilnych.

„Obowiązek zapewnienia przewidzianych w dyrektywie 2014/54/UE instrumentów wsparcia dotyczy wszystkich państw członkowskich, a co za tym idzie będą mogli korzystać z nich obywatele polscy przemieszczający się w ramach unijnej swobody przepływu pracowników, co przyczyni się do skutecznego zabezpieczenia ich praw w innych państwach członkowskich, które także są zobowiązane wdrożyć tę dyrektywę do dnia 21 maja 2016 r.” – informuje resort pracy.

Zmiany wprowadza ustawa z 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2016 r., poz. 691).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *