Przerwany urlop wypoczynkowy

Pracownik powinien wykorzystać przysługujący urlop wypoczynkowy w danym roku kalendarzowym, ewentualnie może niewykorzystany okres przenieść na kolejny rok, ale do ustalonego terminu.

Jednakże urlop taki musi być ciągły i nieprzerywany. Tak więc tylko w określonych przypadkach rozpoczęty urlop wypoczynkowy może zostać przerwany.

W związku z czym może być on przerwany z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy w skutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *