Stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązujące w 2017 roku

W bieżącym 2017 roku przedsiębiorcy muszą wiedzieć ile wynosi aktualna stawka za 1 km przebiegu określonego pojazdu.

Zgodnie z przepisami prawa istnieją limity dla samochodów osobowych, motocykla, jak również dla motoroweru.

Wyżej wymienione rodzaje pojazdów (samochód osobowy, motocykl lub motorower), które użytkowane są na cele firmowe, a więc pojazdy firmowe używane są do wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem działalności posiadają określone limity. Na wykonywanie danych obowiązków (zapisanych w umowie o pracę) przy pomocy pojazdów firmowych jest ograniczone limitem wg stawki za przejechany 1 k.

W związku z powyższym limity liczone są od pojemności skokowej silnika samochodu osobowego. Na rok bieżący określone zostały następująco:

  • stawka 0,5214 PLN – o pojemności skokowej silnika samochodowego do 900 cm3,
  • stawka – 0,8358 PLN – o pojemności skokowej silnika samochodowego powyżej 900 cm3.

Natomiast dla motocykla stawka wynosi – 0,2302 PLN oraz dla motoroweru– 0,1382 PLN.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *