Struktury logiczne elektronicznych sprawozdań finansowych

Pojawiły się już struktury logiczne dotyczące elektronicznych wersji sprawozdań finansowych. Warto zapoznać się z tą kwestią.

Nawiązując do poprzedniego artykułu, od początku października 2018 roku jednostki wpisane do KRS będą zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej i na Krajowej Administracji Skarbowej pojawiły się już struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych.

Uwaga! Ministerstwo Finansów informuje, iż struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR obecnie nie będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów informuje, że struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych, sporządzane zgodnie z MSR, o których mowa w art. 45 ust. 1h ustawy o rachunkowości (wchodzi w życie 1 października 2018 r.), należy sporządzać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

1f. Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

1g. Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

1h. Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Struktury – do pobrania

W związku z powyższym, zostały już udostępnione przez Ministerstwo Finansów struktury logiczne sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).

Cała lista struktur do pobrania znajduje się >>TUTAJ<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *