Umowy terminowe, zlecenie – informacja dla pracodawców

 

Zmiany jakie nastąpiły i jeszcze nastąpią w 2016 roku, to przede wszystkim zmiany odnoszące się do umów na zlecenie oraz umów terminowych. Są to ważne zmiany dla pracowników, ale również ważne informacje dla pracodawców, którzy musza się zastosować do wprowadzonych zmian, które nastąpiły z początkiem bieżącego roku i nadchodzących zmian, jakie szykuje rząd.

 

Jakie zmiany już nastąpiły?

Od tego roku pracodawca zobowiązany jest odprowadzać ZUS od każdej umowy zlecenia. Jeszcze niedawno obowiązek ubezpieczeń społecznych był konieczny przy pierwszej umowie, teraz będzie tyczył się każdej umowy, która nie przekracza pułapu płacy minimalnej. Tak wiec, jeżeli pierwsza umowa ma niższe oskładkowanie niżeli 1850zl, to druga umowa będzie również podlegać ZUS. Ewentualnie trzecia umowa, która będzie przekraczała 1850zl będzie mogła nie podlegać ZUS.

 

Jakie zmiany wejdą w życie w najbliższym czasie?

W drugiej połowie lutego mają wejść przepisy, które będą ustanawiały minimalną stawkę godzinową 12zł brutto. Jednakże ta zmiana nie będzie miała odniesienia dla zatrudnienia na etacie, gdzie od nowego roku wzrosła o 100zł płaca minimalna, miesięczna – wynosi ona 1850 zł brutto.

Do tego zniknie z katalogu umów, umowa na czas wykonania określonej pracy. Ta umowa terminowa będzie całkowicie zlikwidowana. Pozostanie tylko umowa na okres próbny i na czas określony, jednakże będzie można zawierać umowy o pracę na zastępstwo.

Umowa na okres próbny będzie mogła być wystawiana danemu pracownikowi tylko raz. Drugi raz będzie można wystawić umowę na okres próbny, jeżeli dany pracownik będzie miał wykonywać inny rodzaj pracy niż dotychczas. Jeżeli jednak praca będzie miała dotyczyć tego samego rodzaju pracy to umowa nie może zostać ponownie wystawiona, dopiero po upłynięciu 3 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o prace.

Zniknie również dotychczasowy zapis, iż trzecia umowa na czas określony zostaje przekształcona w umowę na czas nieokreślony. Zamiast tego pojawią się limity czasowe i ilościowe, aby ukrócić wykorzystywanie umów terminowych. Limit czasowy będzie wynosił 33 miesiące na zatrudnienie na podstawie umowy lub umowy na czas określonych oraz limit ilościowy na maksymalnie 3 umowy tego rodzaju.

Jeżeli chodzi natomiast o wypowiedzenia, tutaj też nastąpi drobna zmiana przy warunkach zatrudnienia na czas określony. Dotychczas wystarczyły 2 tygodnie okresu wypowiedzenia umowy, jednakże terminy zostaną wydłużone i będą zależne od zatrudnienia w danym zakładzie lub stażu. A mianowicie:

  •     2 tygodnie – przy zatrudnieniu w danym zakładzie poniżej 6 miesięcy,
  •     1 miesiąc – przy stażu zakładowym wynoszącym co najmniej 6 miesięcy,
  •     3 miesiące – przy zatrudnieniu w danym zakładzie przez co najmniej 3 lata. 

 

**Więcej informacji w Kodeksie Pracy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *