Zapomniana faktura kosztowa

 

Co właściwie oznacza rozliczenie faktur kosztowych? Ten temat dotyczy przede wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą odliczyć VAT za towary lub usługi. Oczywiście zakupione towary lub usługi muszą być wydatkami poniesionymi w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Wszelkie odliczenia VAT naliczonego z faktur zakupowych muszą nastąpić w okresie, w jakim podatnik otrzymał dane towary, dokonał płatności czy skorzystał z usługi.

Zdarzają się sytuacje w której podatnik nieświadomie przeoczy jakąś fakturę lub w zupełnej nieświadomości zapomni ją odliczyć w terminie. Co zrobić? 

Jeżeli podatnik nie odliczy VAT w określonym terminie, może fakturę zakupowa rozliczyć nie później niż dwa miesiące od jej otrzymania. Oznacza to, iż dany podatek VAT musi zostać ujęty w rejestrze zakupu VAT w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych, tak więc albo miesiącach lub kwartałach. Jeżeli jednak określony termin zostanie przekroczony, pozostaje już tylko dokonanie korekty VAT-7 (K) w ciągu 5 lat.

 

Dla przykładu:

Pan XYZ przypadkiem znalazł wśród dokumentów fakturę za usługi reklamowe, którą otrzymał we wrześniu 2015 roku. Oczywiście tym samym nie ujął jej w rozliczeniu miesięcznym z września 2015 roku.

W tym wypadku Pan XYZ może odliczyć podatek w dwóch kolejnych okresach. Rozliczenia odbywają się co miesiąc, w związku z czym może dokonać odliczenia w październiku lub listopadzie roku 2015.

 

Jakie istnieją metody rozliczania kosztów?

Przedsiębiorca, który prowadzi ewidencję podatkową w PKPiR ma do wyboru jedną z dwóch opcji rozliczania kosztów – kasową i memoriałową.

W metodzie kasowej wszelkie koszty muszą być ujęte od razu, w momencie ich poniesienia – nie występuje tu podział na koszty pośrednio lub bezpośrednio związane z przychodem.

Natomiast w metodzie memoriałowej, występuje podział kosztów ze względu na związek uzyskanego przychodu – koszty bezpośrednie (ujęte w roku podatkowych, w którym zostały osiągnięte przychody) i pośrednie (ujęte w księdze w dacie ich poniesienia, czyli np. wystawienie faktury lub innego dowodu księgowego).

 

Jak zaksięgować zapomnianą fakturę w KPiR?

Jeżeli faktura została odnaleziona przed okresem rozliczeniowym to należy zaksięgować ją zgodnie z datą jej wystawienia.

Natomiast, jeżeli faktura odnalazła się tuż po zamknięciu okresu – dany dokument może być ujęty w kolejnym miesiącu.

Warto jednak podkreślić, że jeżeli odnaleziona faktura dotyczy zakupu towarów sprawa wygląda nieco inaczej, ponieważ należy wszelkie zakupy towarów lub materiałów wpisywać do księgi po ich otrzymaniu. Dodatkowo, gdy zakup był udokumentowany fakturą a towar został dostarczony do przedsiębiorstwa przed jej otrzymaniem, należy sporządzić szczegółowy opis otrzymanego asortymentu z informacją o: ilości, rodzaju, cenie jednostkowej i wartości towarów/materiałów, jak również dane osobowe (imię, nazwisko/firma i adres dostawcy). W następnej kolejności należy dokonać na jego podstawie zapisu w księdze.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *