Zgłoszenie do ubezpieczeń z wnioskiem CEIDG

W bieżącym roku zostało wprowadzone pewne ułatwienie dotyczące zgłoszeń do ubezpieczeń. Dokładniej mówiąc działa ono już od maja 2017 roku.

Przedsiębiorca przy składaniu wniosku o rejestrację firmy (CEIDG-1) do CEIDG może dodatkowo złożyć razem z ww. wnioskiem dokumenty ubezpieczeniowe. Dzięki temu przy rejestracji działalności dodatkowo nastąpi zgłoszenie do ubezpieczeń, nie będzie już potrzeby wykonywania tych czynności osobno.

Uwaga! Wszystkie dokumenty związane z rejestracją firmy do CEIDG oraz ze zgłoszeniem do ubezpieczeń można składać przez internet.

Wyżej wymieniony wniosek razem z dokumentami ubezpieczeniowymi można złożyć w urzędzie miasta, dzielnicy lub gminy. Dokumenty ubezpieczeniowe to między innymi – ZUS ZUA albo ZUS ZZA oraz ZUS ZWUA. Pierwszy dokument dotyczy zgłoszenia do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej. Drugi natomiast dotyczy zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub zmiany danych. Natomiast trzeci dotyczy wyrejestrowania z ubezpieczeń.

Warto jeszcze wspomnieć, iż przedsiębiorca może złożyć do Urzędu nie tylko swoje ubezpieczenie ale również członków swojej rodziny (do ubezpieczenia zdrowotnego) albo wyrejestrować ich z danego ubezpieczenia. W tym celu przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni formularz ZUS ZCNA.

Ważne! W związku z powyższym, zmiany dotyczące ułatwień dla przedsiębiorców dotyczą tylko danego przedsiębiorcy i jego członków rodziny. Co oznacza, że przy rejestracji firmy mogą oni dodatkowo złożyć jeszcze dokumenty ubezpieczeniowe swoje lub członków rodziny. Jednakże nie ma tutaj mowy o innych osobach, co oznacza, iż nadal nie ma możliwości łatwiejszego zgłoszenia ubezpieczeń swoich pracowników i innych osób. W dalszym ciągu przedsiębiorca do ZUS musi osobiście zgłaszać do ubezpieczeń swoich pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące oraz członków ich rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *