Odliczenie VAT od samochodu i paliwa

Do końca roku 2010 podatnikom przysługiwało prawo do pełnego odliczania podatku, który był naliczany przy zakupie pojazdów samochodowych z „kratką” oraz paliwa do nich. Chodziło o pojazdy, które nie były sklasyfikowane jako osobowe, o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg. Aktualnie prawo to zostało ograniczone. Zgodnie z nowelizacją ustawy począwszy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012 w przypadku nabycia pojazdów kwotą VAT do odliczenia jest 60% kwoty podatku, która została określona na fakturze vat, nie może być to natomiast więcej niż 6000 zł. Nie ma możliwości również odliczania podatku VAT od paliw nabywanych w celu użytkowania tych pojazdów. VAT można odliczać używając program do faktur, można też wykorzystać do tego celu systemy dedykowane. Ograniczenia te nie mają zastosowania w przypadku:

1.pojazdów, które posiadają jeden rząd siedzeń,
2.pojazdów, które mają więcej niż jeden rzędów siedzeń, natomiast przestrzeń do przewozu ładunków jest większa niż 50% od przedniego obszaru pojazdu,
3.pojazdów, które posiadają otwartą przestrzeń w celu przewozu ładunków,
4.pojazdów samochodowych, które mają kabinę kierowcy oraz nadwozie, które ma zadanie przewozić ładunki i części te stanowią konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
5.pojazdów samochodowych, które są pojazdami specjalnymi w myśl prawa o ruchu drogowym, których przeznaczenie jest także odgórnie uregulowane,
6.pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób włączając kierowcę,
7.gdy przedmiotem działalności jest odsprzedaż takowych pojazdów bądź oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy czy innych umów. Ponadto samochody te muszą być używane przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Fakt, że dane auto spełnia określone wymagania zawarte w punktach 1- 4 musi zostać potwierdzony na podstawie dodatkowego badania technicznego, które przeprowadza okręgowa stacja kontroli pojazdów. Przyzwolenie potwierdzone jest również odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Na tej podstawie podatnik może odliczyć podatek VAT zarówno od nabycia pojazdu, rat leasingowych oraz zakupionego paliwa.