Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

 

Wszelkie osoby fizyczne, które prowadzą własną działalność gospodarczą (jednoosobową), spółki cywilne, jawne i partnerskie, gdzie właścicielami są osoby fizyczne muszą prowadzić KPiR jeżeli ich osiągnięte przychody nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1. Czytaj dalej Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

Czy pracownikowi pracującemu przed monitorem komputera przysługują okulary korygujące wzrok?

 

Zacznijmy od samego pojęcia monitora ekranowego, jak wynika z zapisu prawa – § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. nr 148 poz. Czytaj dalej Czy pracownikowi pracującemu przed monitorem komputera przysługują okulary korygujące wzrok?

O czym musi pamiętać organizacja, która dostała dotację?

 

 

Dotacje mogą pochodzić ze środków publicznych (np. od administracji rządowej i samorządowej – urzędów miast, urzędów marszałkowskich, różnych instytucji), z funduszy europejskich lub od fundacji krajowej / zagranicznej.

 

Na co zwrócić uwagę, aby nie mieć kłopotów przy rozliczaniu otrzymanych pieniędzy?

 

  1. Umowa

W tym punkcie należy skupić się głównie na dokładnym przeczytaniu umowy o dotację i spojrzeć także na dodatkową dokumentacje i wytyczne, jeżeli takowe istnieją. Czytaj dalej O czym musi pamiętać organizacja, która dostała dotację?

Amortyzacja składników wyposażenie biura

 

W sytuacji, gdy wartość początkowa składników wyposażenia biura jest większa niż 3500 zł, a przewidywany czas jego użytkowania przekracza jeden rok, to należy dokonać odpisów amortyzacyjnych i wpisać do ewidencji środków trwałych. W tym wypadku przebieg zaliczania kosztów wartości środka trwałego jest rozłożony w czasie. Czytaj dalej Amortyzacja składników wyposażenie biura

Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości

Każda firma w swojej polityce rachunkowej powinna dokładnie określić zasady ewidencjonowania środków trwałych o niskiej wartości. Z tego powodu warto zapoznać się z zasadami ewidencjonowania takich środków trwałych.

Jak możemy dowiedzieć się z art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowość środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Czytaj dalej Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości

Jak skorygować sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie?

 

Jeżeli sprzedawca chce udokumentować dokonanie sprzedaży dla osoby fizycznej, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, jest zmuszony do zewidencjonowania jej na kasie rejestrującej takiej zdarzenia – jest to paragon fiskalny.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy podatnik zmuszony jest do korekty sprzedaży. Czytaj dalej Jak skorygować sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie?

Co to jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)?

WNT inaczej oznacza również dostawę ale wykonaną w innym państwie członkowskim, jednakże jest z nią połączony transport towarów do Polski, zaś nabywcą jest polski podatnik (względnie inna osoba prawna mająca numer VAT UE). Oczywiście nie istnieje żaden wymógł nakładający obowiązek zarejestrowania nabywcy dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Czytaj dalej Co to jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)?

Co to jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)?

 

 

Mianem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) wg art. 13 ustawy o VAT „określa się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w art. 7, na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju”. Czytaj dalej Co to jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)?

Zmiany MF – doprecyzowanie części przepisów ustawy o rachunkowości

 

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów zmiany nad jakimi pracują mają dotyczyć m.in. terminu przeprowadzania inwentaryzacji drogą porównania, a odpowiednia nowelizacja wejdzie w życie najprawdopodobniej w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

„Obecne brzmienie przepisów art. Czytaj dalej Zmiany MF – doprecyzowanie części przepisów ustawy o rachunkowości