Co to jest faktura zaliczkowa i jakie dane musi zawierać?

Faktura zaliczkowa jest dokumentem, który rejestruje otrzymanie poszczególnych zaliczek od kontrahenta. Oznacza to, że każda część płatności (przepłata) dokonana przez kontrahenta jest osobno rejestrowana, jednakże odnosi się do jednego pierwotnego dokumentu.

 

Czytaj dalej Co to jest faktura zaliczkowa i jakie dane musi zawierać?

Co to jest faktura końcowa?

Faktura końcowa jest dokumentem zamykającym wcześniejsze faktury zaliczkowe. Oznacza to, że jest wystawiana w celu rozliczenia wcześniejszych zaliczek – dokonanych przez kontrahenta części płatności. Fakturę końcową wystawia się tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zaliczki nie pokrywały całej należności.

Czytaj dalej Co to jest faktura końcowa?

Co musi zawierać faktura korygująca?

Każdy dokument potwierdzający transakcję musi składać się z obowiązkowych danych, które wwmagane są przez przepisy prawa. W zależności od rodzaju dokumentu, są to różne elementy danych.

Jeżeli chodzi o fakturę korygującą – dane jakie muszą się na niej znaleźć są uzaleznione od przyczyn korekty, a więc od tego co będzie korygowane.

Czytaj dalej Co musi zawierać faktura korygująca?

Co zalicza się do WNiP?

WNiP – to skrót od pojęcia „wartości niematerialne i prawne”, który oznacza wszelkie wartości, które nabyte zostają przez daną jednostkę. Wartości te zaliczane są do aktywów trwałych majątku, nadają się do gospodarczego wykorzystania, tym samym są przeznaczone do używania na potrzeby jednostki oraz mają przewidywidziany okres ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok .

Czytaj dalej Co zalicza się do WNiP?