Limit obligujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych – zmiany

Jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczą założony limit w walucie polskiej 1 200 000 euro w poprzednim roku obrotowym, odpowiednie podmioty mają obowiązek stosowania w bieżącym roku obrotowym zasad rachunkowości, w tym między innymi są zmuszone do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednakże limit ten ma być zwiększony od 2017 roku!

Czytaj dalej Limit obligujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych – zmiany

Co to jest potwierdzenie zawarcia umowy?

Potwierdzenie zawarcia umowy wiąże się głównie z procesem zakupowym. Przedsiębiorca zmuszony jest do przekazania potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży, gdy dany konsument coś od niego kupi. Jednakże zagadnienie to jest zazwyczaj trudne dla sprzedawców i dlatego warto przyswoić szczegółowe informacje z tym związane. Znaczna część sprze­daw­ców za­pomina o potwierdzeniu zawarcia umowy, a powinni ją mieć na uwadze.
Czytaj dalej Co to jest potwierdzenie zawarcia umowy?

Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Temat skierowany jest głównie do wszystkich przedsiębiorców działających Internecie. Przedsiębiorcy posiadający firmowe strony www, którzy zbierają dane swoich użytkowników z zapisu do newslettera lub przedsiębiorcy posiadający własne sklepy internetowe, którzy zbierają dane kupujących w celu realizacji całego procesu transakcji na pewno muszą wiedzieć wszystko na temat danych osobowych i całej polityki prywatności.  Czytaj dalej Co to jest polityka prywatności?

Czy trzeba usprawiedliwiać wszystkie nieobecności w pracy?

 

Każdy pracownik powinien usprawiedliwiać swoje nieobecności w pracy odpowiednim dokumentem, tak aby pracodawca mógł odnotować to w ewidencji czasu pracy. Dokumentem który może posłużyć jako potwierdzenie i poświadczenie o nieobecności danego pracownika w pracy jest zwolnienie lekarskie. Jednakże istnieją jeszcze inne formy usprawiedliwiania nieobecności. Czytaj dalej Czy trzeba usprawiedliwiać wszystkie nieobecności w pracy?