Amortyzacja jednorazowa – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Każdy przedsiębiorca lubi, gdy zgadzają mu się finanse. W końcu biznes ma przynosić korzyści. Niestety nie zawsze tak jest. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, szuka mądrej księgowej, która umie znaleźć oszczędności, a w prawie podatkowym wypatruje ulg.

No właśnie… czy istnieje taka bonifikata, która da wytchnienie? Dzisiaj w kilku słowach o jednorazowej amortyzacji.

Amortyzacja jednorazowa, czyli…

Amortyzacja jednorazowa to określenie pojawiające się w kontekście prawa podatkowego. Wiąże się z możliwością rozłożenia w czasie wydatków związanych z wniesieniem określonych dóbr majątkowych na użytek firmy. Dotyczy to tak zwanych środków trwałych.

Czym muszą charakteryzować się przedmioty, aby były zgodne z definicją?
 • muszą to być elementy wliczane w majątek firmowy i przeznaczone wyłącznie do użytkowania w firmie,
 • szacowany okres ich użytkowania wyliczony jest na powyżej roku,
 • powinny to być składniki wyprodukowane lub zakupione we własnym zakresie,
 • są kompletne i zdatne do użytkowania – np. projektor nie jest elementem, który stanie się użytkowy bez połączenia z białym płótnem, na którym wyświetla się obraz. Stanowią kompletną całość i tylko w duecie są rozpatrywane jako środek trwały.

Przedsiębiorca ma możliwość księgowania kosztów związanych z wprowadzeniem środków trwałych jako miesięczny odpis amortyzacyjny. Jest to możliwe dopiero po upływie miesiąca, licząc od dnia, kiedy majątek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wprowadzony do użycia. Ulga kończy się w momencie, gdy wartość zaksięgowanych odpisów amortyzacyjnych zrówna się z wartością początkową wprowadzonego do firmy dobra.

Amortyzacja jednorazowa dotyczy wyłącznie jednostek uprzywilejowanych, co w praktyce oznacza szereg warunków, jakie trzeba spełnić, by z tej ulgi skorzystać. Kryteria te są określone przepisami i zobowiązują przedsiębiorcę do sporządzenia planu amortyzacji na bazie stawek przewidzianych w wykazach.

Czy łatwo jest zamortyzować przedmioty?

W sytuacji, gdy do majątku firmowego jest wprowadzane dobro materialne o wartości nieprzekraczającej 10 tysięcy złotych, które spełnia wszystkie kryteria, by można je uznać za środek trwały, przedsiębiorca ma dwie możliwości:

 1. Pierwsza z nich to nie wliczać przedmiotu do ewidencji środków trwałych. Tym samym może skorzystać ze sposobności wrzucenia go w koszty uzyskania przychodu firmowego. Powinno być to jednak odpowiednio udokumentowane i spełniać kryteria kosztu.
 2. Druga możliwość to wprowadzenie dóbr do ewidencji środków trwałych. Wiąże się z prawem do ich jednorazowej amortyzacji, która nie wymaga wypełniania dodatkowych dokumentów z racji niskiej wartości tych przedmiotów.

Sytuacja się zmienia, gdy wartość wprowadzanego środka trwałego przekracza 10 tysięcy złotych. W tej sytuacji można skorzystać z jednorazowej amortyzacji, ale objęta jest ona pomocą de minimis. Podlegają jej wyłącznie mali podatnicy (jego przychód ze sprzedaży brutto nie przekroczył kwoty 1 200 000 euro) oraz osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności w danym roku podatkowym. Dokonanie odpisu jest możliwe od wartości początkowej wszystkich środków trwałych, których wartość nie przekroczyła kwoty 50 tysięcy euro w danym roku podatkowym.

Czego dotyczy amortyzacja jednorazowa objęta pomocą de minimis?

Dnia 10.12.2010 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie dotyczące Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Podzielono je na 8 grup. Aby można było myśleć o skorzystaniu z ulgi, przedmiot ten musi należeć do jednej z określonych:

 • grupy 3: kotły i maszyny energetyczne,
 • grupy 4: maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • grupy 5: maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
 • grupy 6: urządzenia techniczne,
 • grupy 7: środki transportu (nie wlicza się tu samochodów osobowych),
 • grupy 8: narzędzia, przyrządy, ruchomości oraz wyposażenie niesklasyfikowane nigdzie indziej.

Ulga ta nie obejmuje jednak samochodów osobowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych grup KŚT.

Kto nie skorzysta z ulgi?

Niestety mały podatnik może skorzystać z ulgi tylko w pierwszym roku rozpoczęcia działalności. Zaostrzone warunki dotyczą także osób, które w roku otwarcia działalności lub w czasie dwóch poprzednich lat samodzielnie prowadziły tę działalność, lub były wspólnikami spółki bez osobowości prawnej.

Powiew nowości a amortyzacja

Jednorazowa amortyzacja jest możliwa dla środków trwałych, które są fabrycznie nowe.

Ulga ta obejmuje urządzenia i maszyny nieużytkowane wcześniej przez nikogo innego. Nie dotyczy to pojazdów ani budynków. By dostać zielone światło do wprowadzenia odpisu amortyzacyjnego, przedsiębiorca nie może przekroczyć kwoty 100 tysięcy złotych.

Oprócz tego wymagane jest spełnienie określonych warunków:

 • jeden środek trwały nabyty w danym roku podatkowym ma wartość początkową oszacowaną na kwotę co najmniej 10 tysięcy złotych,
 • wartość wszystkich środków trwałych (co najmniej dwóch), które nabyto w danym roku podatkowym wynosi co najmniej 10 tysięcy złotych, a cena początkowa każdego z nich przekracza kwotę 3500 zł.

One thought on “Amortyzacja jednorazowa – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *