Kiedy złożyć deklarację VAT UE?

Kiedy złożyć deklarację VAT UE?

Obowiązek składania deklaracji VAT UE spoczywa na podatnikach, którzy korzystają z importu towarów od kontrahentów zagranicznych lub eksportu usług bądź towarów do kontrahentów zagranicznych z Unii Europejskiej. Takie podmioty powinny zarejestrować się w swoim urzędzie podatkowym jako podatnicy VAT EU.

Deklarację VAT UE składają podatnicy, u których w danym okresie wystąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WDT), wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WNT) lub wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.

Warto zwrócić więc uwagę, że VAT EU nie składają podatnicy, którzy jedynie kupują usługi w Unii Europejskiej. Takich transakcji nie wykazuje się na VAT EU.

Deklaracja VAT UE składana jest za okresy miesięczne Urzędu Skarbowego. Choć dawniej można było składać taką deklarację kwartalnie, to obecnie nie jest już to możliwe.

Deklarację VAT UE składamy do 25. dnia miesiąca po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu).

Należy zwrócić uwagę, że nie składamy pustej deklaracji VAT EU. Należy jednak pamiętać, że jeśli nie będziemy przez dłuższy czas składać deklaracji VAT EU – zwykle powyżej kilku miesięcy – to Urząd Skarbowy może nas wykreślić z rejestru podatników VAT EU, co będzie wymagać ponownej rejestracji.

Do korygowania deklaracji VAT EU służy deklaracja VAT UEK. W przeciwieństwie do większości korekt deklaracji podatkowych nie wykazujemy na niej całej deklaracji po wprowadzeniu ewentualnych zmian. Wykazujemy na niej jedynie tylko te pozycje (transakcje), które uległy zmianie, ze wskazaniem jak wyglądały one przed zmianą i jak po zmianie.

Anna Nowicka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *