Jak wysyłać e-deklaracje VAT?

Część przedsiębiorców już od 2017 roku będzie miało obowiązek wysyłki deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nieco mniejsza część będzie zobowiązana do tego dopiero od 2018 roku. 

Jednakże powstaje mała wątpliwość, w jaki sposób wysyłać e-deklaracje?

Czytaj dalej Jak wysyłać e-deklaracje VAT?

Obowiązek wysyłki elektronicznych deklaracji VAT

Od nowego 2017 roku wchodzą zmienione przepisy ustawy o VAT. Oznacza to, że na podatników zostaje nałożony obowiązek wysyłania deklaracji VAT elektronicznie. 

Przedsiębiorcy nie będą już mieli możliwości decydowania, w jakiej formie chcą wysyłać swoje deklaracje – papierowo czy elektronicznie. Teraz każdy podatnik będzie musiał wysyłać je po prostu elektronicznie.

Istnieją jednak pewne wyjątki, dzięki którym niektórzy podatnicy mają roczny okres przejściowy do 2018 roku na zmianę wysyłki deklaracji. Oznacza to, że ta wybrana częśc podatników będzie miała obowiązek wysyłki deklaracji nie w 2017 roku, a w 2018 roku.

Czytaj dalej Obowiązek wysyłki elektronicznych deklaracji VAT

Czy można uzyskać zwrot kosztów za dojazdy do pracy?

W obecnych czasach pracownicy nie boją się pracować w miejscach oddalonych od swojego miejsca zamieszkania. Bardzo często pokonują duże odległości, zanim dostaną się do siedziby firmy, w której pracują. Z tego powodu spora część pracowników zastanawia się, czy w jakiś sposób może obniżyć swoje koszty dojazdów do pracy. Rodzi się pytanie: czy pracownicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na dojazdy do pracy?

Czytaj dalej Czy można uzyskać zwrot kosztów za dojazdy do pracy?

Zmiana metody rozliczania kosztów

Przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność gospodarczą i prowadzący swoją księgowość na zasadach KPiR zmuszeni są do wybrania jeszcze metodę rozliczania kosztów. Po wybraniu jednej z metod rozliczeń będą według niej prowadzić ewidencję zdarzeń gospodarczych.

Czytaj dalej Zmiana metody rozliczania kosztów

Zgłoszenie VAT-26 – data pierwszego wydatku poniesionego na samochód

Jeżeli podatnik chce zmienić formę rozliczania (50% podatku VAT) pojazdu na pełne odliczenie (100% podatku VAT), musi złożyć formularz zgłoszeniowy VAT-26.

Jednakże w formularzu tym znajduje się pozycja z obowiązkiem wpisania daty pierwszego wydatku poniesionego na samochód. I tutaj pojawia się pytanie: jaką datę należy tam wpisać?

Czytaj dalej Zgłoszenie VAT-26 – data pierwszego wydatku poniesionego na samochód

Ponoszenie kosztów przy braku przychodów

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i rozlicza swoje koszty w oparciu o KPiR (księgowość uproszczona), a przy tym ponosi koszty (np. związane z promocją frimy, zakupem towarów itd.), ale nie osiąga żadnych przychodów, rodzi się pytanie: czy może ponosić takie koszty nie mając przychodów?

Czytaj dalej Ponoszenie kosztów przy braku przychodów

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo

Kwestią problematyczną dla przedsiębiorców jest określanie przedsiębiorstwa w kontekście jej statusu – mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwo.

To dosyć problematyczne, jednakże postaramy się przybliżyć i wyjaśnić te pojęcia, tak aby możliwe było ich łatwe odróżnienie.

Czytaj dalej Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo

Czy paragon może być dowodem księgowym?

Co prawda każdy podatnik, który prowadzi PKPiR (Podatkowa Księga Przychodów i Rochodów) musi swoje ujęte koszty opierać o dowody księgowe w postaci dokumentów faktur czy rachunków, ale w wyjątkowych sytuacjach może również potwierdzić swój poniesony wydatek dokumentem zwanym paragonem. 

Czytaj dalej Czy paragon może być dowodem księgowym?