Kiedy złożyć wniosek PIT-16, deklarację PIT-16A lub informację PIT-16Z?

 

Na początek warto wyjaśnić: czym jest wniosek PIT-16, deklaracja PIT-16A oraz informacja PIT-16Z. Poniżej znajdują się opisane w skrócie pojęcia:

  1. PIT-16 – Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Czytaj dalej Kiedy złożyć wniosek PIT-16, deklarację PIT-16A lub informację PIT-16Z?

Kiedy złożyć roczną deklaracje CIT-6R i CIT-6AR i informację CIT-7?

 
Wyjaśnienie pojęć:
CIT-6AR – Deklaracja roczna o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych
CIT-6R – Deklaracja roczna o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-7 – Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

 

Jakie są terminy wykonania?
Wpłata w trakcie roku podatkowego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych. Czytaj dalej Kiedy złożyć roczną deklaracje CIT-6R i CIT-6AR i informację CIT-7?

Zastrzeżenie nazwy firmy – dokładne informacje

 

Nazwa firmy jest bardzo ważną wartością firmy, ponieważ klienci dzięki nazwie kojarzą dane produkty i markę z jedną, konkretną jednostką. Dlatego tak ważne jest to, aby zastrzec nazwę firmy, tak aby właścicielem danej nazwy był tylko faktyczny właściciel i aby tylko on miał prawo użytkowania tego znaku towarowego. Czytaj dalej Zastrzeżenie nazwy firmy – dokładne informacje

Co z towarami zajętymi przez komornika?

 

Jeżeli dana firma nie reguluje swoich zobowiązań wobec kontrahentów, musi liczyć się z tym, iż kontrahent w końcu skieruje sprawę do sądu i sprawa przybierze zupełnie inny tor. Dodatkowo, gdy firma dalej nie spłaci swojego długu (pomimo wydanego tytułu egzekucyjnego) to wierzyciel ma prawo dochodzenia należności za pośrednictwem komornika. Czytaj dalej Co z towarami zajętymi przez komornika?

Kiedy złożyć roczną deklaracje CIT-11R?

 

Deklarację składać należy w przypadku złożenia oświadczenia o przeznaczeniu dochodów na określone cele (CIT-5) lub którzy osiągając inne przychody z tytułu udziału w zysku i deklarując ich przeznaczenie na określone cele (CIT-6AR) faktycznie nie przeznaczą ich na wcześniej zadeklarowane działania. Czytaj dalej Kiedy złożyć roczną deklaracje CIT-11R?

Jak obliczyć wynagrodzenie, zasiłek?

 

Pracodawca jest zobowiązania do wypłacenia wynagrodzenia pracownikowi, który chwilowo stał się niezdolny do pracy z powodu choroby.

Pracodawca jest zmuszony do wypłacenia wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek:

  • choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi należy się 80% lub więcej, gdy u pracodawcy obowiązuje wyższe wynagrodzenie za okres choroby,
  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w okresie ciąży w okresie przypadającym wskazanym w punkcie poprzednim, pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,
  • poddania się niezbędnym badaniom i czynnościom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów przypadającym wskazanym w punkcie poprzednim, pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,
  • zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru. Czytaj dalej Jak obliczyć wynagrodzenie, zasiłek?

Nowy limit w płatnościach gotówkowych

 

Ministerstwo Finansów informuje, że 8 marca 2016 roku został przyjęty projekt ustawy o zmianie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Projekt zakłada głównie zmianę wartości transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego. Czytaj dalej Nowy limit w płatnościach gotówkowych

Możliwość wysłania PIT-u przez Internet z centrum handlowego – nowość od Ministerstwa Finansów

 

W tym roku 30 kwietnia wypada w sobotę, co oznacza, że mamy trochę więcej czasu na złożenie deklaracji PIT – aż do 2 maja. Jednakże Ministerstwo Finansów zachęca podatników do rozliczenia się dużo wcześniej, a nawet już w zbliżający się weekend (11-13 marca 2016 r. Czytaj dalej Możliwość wysłania PIT-u przez Internet z centrum handlowego – nowość od Ministerstwa Finansów

Urodzenie dziecka – jaki urlop?

Matka, która po porodzie może skorzystać z przysługującego jej urlopu macierzyńskiego w wymiarze: 

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Czytaj dalej Urodzenie dziecka – jaki urlop?

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego

 

Wynagrodzenie w czasie urlopu powinno wynosić tyle, ile standardowo pracownik otrzymuje pracując – a więc tyle ile otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował.

 

Jak ustala się wysokość wynagrodzenia?

Wysokość wynagrodzenia ustala się oczywiście na podstawie wysokości wynagrodzenia, ale również innych świadczeń, jednakże Czytaj dalej Obliczanie wynagrodzenia urlopowego