Nowe zasady dotyczące zwrotu VAT

Od nowego roku wejdą nowe przepisy dotyczące zasad zwrotu podatku od towarów i usług (VAT). Nowe zasady będą dotyczyć zwrotu podatku w terminie 25-dniowym.

„Obecne brzmienie tego przepisu uniemożliwia urzędom skarbowym sprawdzenie w tak krótkim terminie, czy podatnik nie ma zamiaru wyłudzenia podatku. Ponadto w obecnym stanie prawnym w przypadku kwot podatku naliczonego nierozliczanego w poprzednich okresach podatnicy i urzędy skarbowe mają problem z udowodnieniem zapłaty należności wynikających ze wszystkich faktur” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

 

Nowelizacja ograniczy stosowanie zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym (25-dniowym) terminie.

Taka procedura będzie możliwa jedynie w sytuacji, gdy:

  • wynikające z faktur należności zostaną zapłacone za pomocą rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), a podatnik przedstawi dokumenty potwierdzające zapłatę;
  • całkowita kwota należności wynikających z pozostałych faktur nie przekracza 15 tys. zł;
  • dany podatnik przez kolejne dwa poprzednie lata był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, składał deklaracje i w terminie rozliczał podatki.

„W celu ułatwienia w udokumentowaniu przez podatnika zapłaconych faktur oraz w sprawdzeniu tego faktu przez urząd skarbowy, ograniczono się do obowiązku zapłaty faktur, z których podatek naliczony został wykazany w deklaracji za dany okres, a także wyeliminowano możliwość otrzymania zwrotu w przyspieszonym terminie, jeżeli kwota podatku z przeniesienia z poprzedniej deklaracji przekroczyła kwotę 3 000 zł” – tłumaczą projektodawcy.

Nowe zasady będą mieć zastosowanie od rozliczenia za styczeń 2017 r. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. Więcej szczegółów -> tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *