Zwiększenie świadczeń rodzinnych

Z dniem 1 listopada 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwiększenia niektórych świadczeń rodzinnych, a dokładniej zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

Zmieniła się kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego (skutkuje to zmianą podstawy wymiaru obowiązkowej składki zdrowotnej dla niektórych grup ubezpieczonych, m.in. dla osób korzystających z urlopu wychowawczego), zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna. Oznacza to, że przede wszystkim wzrosną świadczenia przysługujące osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.

Zmiany wyglądają następująco:

  • Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 184,42 złwcześniej wynosił on 153 zł, a więc kwota została podważona o 31, 42 zł.

Wskazana kwota obowiązuje w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. Od 1 listopada 2019 r., w ramach II etapu podwyżki, kwota zasiłku pielęgnacyjnego będzie wynosić 215,84 zł. Tak więc łączna kwota zostanie podwyższona (za I i II etap) o 62,84 zł.

  • Zasiłek dla opiekuna wynosi 620 zł – wcześniej wynosił on 520 zł, w związku z czym wzrósł o 100 zł.
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi także 620 zł – wcześniej wynosił on 520 zł, w związku z czym wzrósł o 100 zł.

Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do ich otrzymania pozostają bez zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *