Co to jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)?

 

 

Mianem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) wg art. 13 ustawy o VAT „określa się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w art. 7, na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju”. Czytaj dalej Co to jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)?

Jak odliczyć VAT z duplikatu faktury?

 

Gdy wystawiona faktura ulegnie zniszczeniu bądź zaginie, wystawia się duplikat tejże faktury. Faktura zostaje wystawiona ponownie przez podatnika lub upoważnioną do tego osobę trzecią w niezmienionej formie – dane nie różnią się niczym od wersji pierwotnej.

Faktura zostaje wystawiona:
a) na wniosek nabywcy – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika,
b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy,

Kto wystawia duplikat faktury?
Duplikat zazwyczaj wystawiany jest przez sprzedawcę, jeżeli nabywca zgłasza taką chęć. Czytaj dalej Jak odliczyć VAT z duplikatu faktury?

Jak wygląda sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju?

 

Wysyłka na terytorium kraju

Zgodnie z art. 2 pkt 24 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054) sprzedaż wysyłkowa na terenie kraju to:

„…dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz:
a) podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. Czytaj dalej Jak wygląda sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju?

Jakie są konsekwencje wskazania błędnej stawki VAT na fakturze?

 

Zazwyczaj podatnicy są świadomi tego, jakie stawki VAT-u powinni zastosować dla sprzedawanego towaru czy świadczonej przez siebie usługi. Jednakże nikt nie jest nie omylny, każdy może popełnić błąd. W szczególności przy transakcjach, które wykonywane są rzadko. Czytaj dalej Jakie są konsekwencje wskazania błędnej stawki VAT na fakturze?