Co to jest podatek VAT naliczony?

Co to jest podatek VAT naliczony?

 

Podatek VAT naliczony jest podatkiem związanym z zakupem produktu lub usługi. Jak wskazuje sama nazwa – jest on „naliczony”, ale przez tego, od kogo zakupiliśmy produkt czy usługę.

Dla przykładu:
Przedsiębiorca X prowadzi warsztat stolarski, w którym pracownicy wytwarzają oryginalne stoły i inne meble z drewna. Meble sprzedawane są w sklepie z artykułami regionalnymi.
Jeśli przedsiębiorca zakupi materiały stolarskie za 1000 zł netto, to otrzyma za ten zakup fakturę VAT, na której będzie widniał podatek VAT naliczony w kwocie 230 zł (23% od kwoty netto). Wartość brutto to 1.230 zł.

Na przykładzie faktury VAT, jest kwota 1230 zł brutto z czego podatek VAT naliczony wynosi 230 zł. Zatem podatek VAT naliczony, który jest podatkiem zapłaconym przez przedsiębiorcę dla dostawcy produktu/usługi, jest naszą należnością od organu podatkowego.

Przedsiębiorcy mogą pomniejszać podatek należny o podatek naliczony. Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT stanowi on:
• wysokość podatku, który przedsiębiorca musiał zapłacić za zakup towarów, materiałów lub usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- podatek musi być potwierdzony fakturą,
• sumę podatku wynikającą z dokumentu celnego oraz deklaracji importowej- w przypadku importu towaru,
• zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabycia produktów rolnych związanych z dostawą opodatkowaną,
• kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca oraz świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca. W tym przypadku naliczony podatek należny można uwzględnić w rejestrze VAT sprzedaży oraz zakupu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *