O czym musi pamiętać organizacja, która dostała dotację?

 

 

Dotacje mogą pochodzić ze środków publicznych (np. od administracji rządowej i samorządowej – urzędów miast, urzędów marszałkowskich, różnych instytucji), z funduszy europejskich lub od fundacji krajowej / zagranicznej.

 

Na co zwrócić uwagę, aby nie mieć kłopotów przy rozliczaniu otrzymanych pieniędzy?

 

  1. Umowa

W tym punkcie należy skupić się głównie na dokładnym przeczytaniu umowy o dotację i spojrzeć także na dodatkową dokumentacje i wytyczne, jeżeli takowe istnieją. Czytaj dalej O czym musi pamiętać organizacja, która dostała dotację?

Co w przypadku gdy przedsiębiorca zmienia nazwisko?

 

Jeżeli dany przedsiębiorca prowadzi własną działalność gospodarczą i zmienia swoje nazwisko (wychodzi za mąż), to oprócz wymiany dokumentów musi wykonać parę innych aktualizacji danych, w dokumentach związanych z prowadzeniem działalności.

Przede wszystkim wymaga się od niego zgłoszenia wniosku o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Czytaj dalej Co w przypadku gdy przedsiębiorca zmienia nazwisko?

Jak sprawdzić kontrahenta? Porady dla przedsiębiorców

Gdy przedsiębiorstwo stoi przed ważnym podpisaniem kontraktu i chce zweryfikować swojego kontrahenta, musi bardzo dokładnie sprawdzić go nie tylko pod względem KRS. Dotychczas było to bardzo pracochłonne, ponieważ kontrahent musiał dostarczyć odpis KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, oraz zaświadczenia o rejestracji do VAT w urzędzie skarbowym. Czytaj dalej Jak sprawdzić kontrahenta? Porady dla przedsiębiorców

Odmowa rejestracji spółki w KRS, a zwrot PPC

 

Dla przykładu:

Przedsiębiorstwo w październiku 2014 roku zawarło umowę spółki z o.o i zapłaciło 0,5% PCC, ale dopiero w grudniu otrzymano odpowiedź, iż sąd odmówił zarejestrowania spółki w rejestrze przedsiębiorców to przedsiębiorstwo może ubiegać się o zwrot uiszczonego PPC. Czytaj dalej Odmowa rejestracji spółki w KRS, a zwrot PPC