Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, okres wypowiedzenia a więc czas, który musi upłynąć, aby umowa o pracę rozwiązała się – wynosi w zależności od rodzaju zawartej umowy: 3 dni, tydzień lub wielokrotność tygodnia albo miesiąc lub wielokrotność miesiąca.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny:

  • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest związany z okresem zatrudnienia u danego pracodawcy:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Raczej rzadko można spotkać się z zawieraniem umowy na okres próbny krótszy niż 2 tygodnie, aczkolwiek jest to jak najbardziej możliwe. W momencie zawarcia tak krótkiej umowy nadal istnieje możliwość jej wypowiedzenia, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Ustawodawca wyraźnie przedstawia, że okres wypowiedzenia w tym przypadku wynosi 3 dni robocze.

Dniami roboczymi są to dni nie tylko od poniedziałku do piątku, ale także sobota. Najczęściej sobota jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, lecz zgodnie z art. 151(9) Kodeksu pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Tym samym dniami roboczymi są dni od poniedziałku do soboty.

Tygodniowy okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia wyrażony w tygodniu lub tygodniach jest liczony od najbliższej niedzieli następującej po dniu złożenia wypowiedzenia i trwa on zawsze do soboty. W tym przypadku nie wliczamy dnia złożenia wypowiedzenia do okresu wypowiedzenia.

Miesięczny okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia przedstawiony w miesiącu lub miesiącach zawsze liczony jest w pełnych miesiącach kalendarzowych i rozpoczyna się on z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego i kończy z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego. Niezależnie od tego, w którym dniu danego miesiąca kalendarzowego zostanie złożone wypowiedzenie, to i tak bieg wypowiedzenia przedstawionego w miesiącu czy miesiącach biegnie od 1 dnia następnego, pełnego miesiąca kalendarzowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *