Co musi zawierać faktura korygująca?

Co musi zawierać faktura korygująca? Fakturę korygującą wystawia się wtedy, gdy została wystawiona z nieprawidłowymi danymi, np. podwyższono cenę po wystawieniu faktury, gdy stwierdzi się pomyłkę w cenie bądź innym parametrze tj. stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Może się zdarzyć tak, iż po wystawieniu faktury udzielono rabatu, bądź zwróci się towar sprzedawcy, w takim układzie również sporządza się korektę faktury.

Faktury korygujące można wystawiać przy pomocy programu komputerowego, może do tego służyć program do faktur przez internet taki jak Systim.pl. W tytule faktury korygującej powinna zawrzeć się nazwa „korekta” lub „faktura korygująca”. W zależności od powodu wystawienia, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej: kolejny numer wraz z datą wystawienia, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, obowiązkowe informacje odnośnie transakcji, jednakowe jak w przypadku faktury vat, przyczynę wystawienia faktury korygującej. Faktura korygująca, która ma miejsce w przypadku pomyłek cenowych zawiera zarówno omyłkową cenę jak i prawidłowe kwoty. Większe firmy z reguły korzystają z bardziej złożonych programów do wystawiania faktur jak i do obsługi reszty procesów w firmie, często jest to też oprogramowanie na zamówienie. Mogą to być jednak także inne programy.