Złożenie oferty a moment zawarcia umowy

Każdej firmie zależy na tym, aby utrzymać potencjalnego Klienta u siebie, a nie u konkurencji. W związku z tym, gdy nadarzy się okazja podpisania umowy z danym klientem, firma chce jak najszybciej doprowadzić do podpisania umowy, aby wzajemne zobowiązanie miało moc prawna. Będzie to w rezultacie oznaczało zdobycie Klienta przez konkurencja i otrzymanie w zamian za wykonana czynności wynagrodzenia. Czytaj dalej Złożenie oferty a moment zawarcia umowy

Czym się różni upoważnienie od pełnomocnictwa?

 

Oby dwa pojęcia utożsamiane są z sytuacją, gdy dana osoba zostaje przedstawicielem innej osoby w określonych czynnościach prawnych. Oznacza to, że oby dwa pojęcia są praktycznie identyczne, ponieważ odnoszą się do przejęcia imienia innej osoby, a więc wykonywania jakiś czynności w imieniu innej osoby. Czytaj dalej Czym się różni upoważnienie od pełnomocnictwa?

Jaka nazwa towaru lub usługi na paragonie fiskalnym?

 

Element, który jest obowiązkowy na paragonie fiskalnym to nazwa towaru lub usługi. Nazwa danego produktu czy też usługi odpowiednio go identyfikuje.  Możliwe jest również dodanie dodatkowego elementu opisu produktu i/lub usługi w miejscu określonym dla nazwy. Czytaj dalej Jaka nazwa towaru lub usługi na paragonie fiskalnym?

Jakie elementy muszą znaleźć się na refakturze?

 

Faktura, która dokumentuje odsprzedaż nie musi zawierać identycznych informacji z faktury zakupowej. Jednakże refaktura powinna zawierać wszystkie te dane, które muszą się znajdować na fakturze VAT, a więc:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem. Czytaj dalej Jakie elementy muszą znaleźć się na refakturze?

Czy możliwe jest zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika do 30. roku życia skierowanego z PUP?

 

Jeżeli firma X zatrudniła pracownika, który został do nich skierowany z urzędu pracy mogli skorzystać z 12-miesięcznej refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30. roku życia. Dodatkowo możliwe jest również uzyskanie zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30. Czytaj dalej Czy możliwe jest zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika do 30. roku życia skierowanego z PUP?

Czy można zaliczyć czynsz za mieszkanie jako koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy?

 

Osoba (przedsiębiorca), która prowadzi własną działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu, a więc w budynku, jakim mieszka, a ponadto również pracuje, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część wydatków związanych z wyposażeniem oraz używaniem tego mieszkania. Czytaj dalej Czy można zaliczyć czynsz za mieszkanie jako koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy?

Co to są rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i jak je ewidencjonować?

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pracowniczych są ewidencjonowane na specjalnym koncie księgowym, które może nosić nazwę np. 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Nazwa konta zależna jest od przyjętego przez firmę zasad, a więc polityki rachunkowości i zakładowego planu kont, od nich będzie również zależało na jakich zasadach będą dokonywane zapisy na danym koncie. Czytaj dalej Co to są rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i jak je ewidencjonować?