Uproszczone sprawozdania finansowe dla małej i mikro jednostki

Sprawozdanie finansowe jest bardzo ważnym dokumentem sporządzanym przez daną jednostkę gospodarczą. Jest to raport podsumowujący sytuację finansową danego podmiotu w formie bilansu, RZiS oraz informacji dodatkowej. Kto może stosować jego uproszczoną wersję?

W związku z powyższym sprawozdanie finansowe, to innymi słowy przedstawienie rocznej sytuacji finansowej działalności gospodarczej.

Sprawozdanie sporządzane jest na koniec każdego roku w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że jest obowiązkiem przedsiębiorcy, który stosuje pełną księgowość w księdze rachunkowej – według ustawy o rachunkowości.

Tak więc uproszczone sprawozdanie finansowe mogą sporządzać małe i mikro przedsiębiorstwa, których wartość netto przychodów nie jest mniejsza niż kwota 1 200 000 euro, a więc 5 157 120 zł i nie większa niż kwota 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a więc 8 595200 zł.

Limit kwoty podany w walucie euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Podstawa prawna: art. 3 ust 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013, poz. 330 ze zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *