Składki pozaubezpieczeniowe na fundusze – FP, FGŚP, FEP

Składki pozaubezpieczeniowe są obowiązkowe dla niektórych płatników (w tym pracodawców).

Tacy płatnicy zobowiązani są nie tylko od opłacania składek na ubezpieczenia, ale również tych pozaubezpieczeniowych.

Obowiązek ten dotyczy opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz fundusz Emerytur Pomostowych.

Do opłacania składek na Fundusz Pracy są zobowiązani m.in. pracodawcy ona inne jednostki organizacyjne (m.in pozostające w stosunku pracy lub służbowym), rolnicze spółdzielnie produkcyjne i kółek rolniczych lub na innych osobach niż wymienione w przepisach prawa.

Do opłacania FGŚP zobowiązane są osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne zatrudniające pracowników i osoby wykonujące prace zarobkowe na innej podstawie niż stosunek pracy. Natomiast do opłacania FEP zobowiązani są pracodawcy, którzy opłacają je za osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i wykonują prace w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnych warunkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *