Pierwszy krok do e-deklaracji

2006.05.17 14:46
Ministerstwo Finansów informuje, że 16 maja 2006 r. została podpisana umowa z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. Pozwoli to na wdrożenie rozwiązań informatycznych testujących nowy rodzaj usług na reprezentatywnej grupie podatników – dużych przedsiębiorców.

Podjęta w wyniku umowy współpraca została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedsięwzięcie stanowi udogodnienie dla dużych korporacji i firm z udziałem kapitału zagranicznego. Według założeń projektu akceptowane będą wszystkie bezpieczne podpisy elektroniczne w obiegu dokumentów pomiędzy administracją podatkową a jej klientem.

Przy wyborze rozwiązania kierowano się ogólnym kosztem wdrożenia i obsługi systemu, kosztami pośrednimi a także szansą powodzenia przedsięwzięcia. Innym ważnym aspektem branym pod uwagę było także zagrożenie związane z ewentualnymi opóźnieniami w głównym projekcie e-Deklaracje.

Wdrożenie tych rozwiązań pozwoli na zidentyfikowanie i aktualizację potrzeb oraz oczekiwań podatników, jak również umożliwi określenie czynników ryzyka przy wdrażaniu rozwiązań docelowych. Doświadczenia z realizacji programu będą mogły być wykorzystane przy wprowadzaniu elektronicznej obsługi dla pozostałych podatników, tak aby później zastosowane rozwiązania były jak najbardziej przyjazne użytkownikowi. Równolegle z tym programem w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace nad docelowym projektem pełnej elektronicznej obsługi dla wszystkich podatników.

e-Deklaracje to jedna ze strategicznych inicjatyw Ministerstwa Finansów, realizująca zadania nowoczesnej administracji, której celem jest zwiększenie efektywności służb skarbowych i uczynienie jej bardziej przyjaznej podatnikowi. W konsekwencji działania te zmierzają do poprawy obsługi podatnika, poprzez rozszerzenie możliwości wykorzystania Internetu w kontaktach z administracją podatkową.

Źródło: http://www.mf.gov.pl/

Zobacz również: ’program do faktur