Jakie zmiany w podatkach w 2017 roku?

W nowym roku będą trwały intensywne prace nad zmianą przepisów opodatkowań. Główne założenia reformy podatkowej będą odnosiły się do ujednolicenia podatków – jednolita danina, jednolita składka. Zmiany przepisów, jakie planowane są na dzień dzisiejszy, są już mniej więcej znane i przedstawione, bliżej przyjzymy się temu w następującym artykule.

Jednolity Podatek

Ma zostać wprowadzony jeden podatek z jednolitą stawką. Zastąpiony zostanie podatek PIT oraz składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Jednakże stawki będą uzależnione od kwoty zarobków, tak aby to Ci, którzy zarabiają najmniej – płacili mniej, a Ci któzy zarabiają najwięcej – płacili po prostu więcej. Stawka będzie minimalnie wynosiła 19,5 %, a najwięcej 40%. Najwyższa stawka będzie dotyczyła tych osób, któe otrzymują co miesiąc na rękę więcej niż 6 tys. zł.

Jeżeli chodzi o przedsiębiorców sprawa będzie wyglądała nieco inaczej. Aby mikro lub mali przedsiębiorcy nie zostali obciążeni tylko wyższymi podatkami i zlikwidowaniem 19% podatku liniowego (który też ma być kolejną zmianą) to przewidziane są dla nich premie. Ponoć wszelkie zmiany mają być korzystne dla przedsiębiorców, a nie obciążające. Bardzo często podkreślane jest, że to właśnie mikro i małe przedsiębiorstwa mają najbardziej skorzystać na jednolitym podatku. Przy czym pozostałe też na tym nie stracą.

 

Ulgi na dzieci

Prawdopodobnie jednolity podatek nie spowoduje wyeliminowania ulgi na dzieci. Jednakże fakt ten nie został jeszcze potwierdzony, co oznacza, że istnieje możliwość zlikwidowania ulg na dzieci bądź ograniczenia ich w ten sposób, aby były odliczane od podatku, a nie np. od podstawy opodatkowania.

Nie ma również pewności co do zachowania lub zlikwidowania możliwości wspólnego rozliczania się małżonków.

Kwota wolna od podatku

Rząd planuje podwyższenie kwoty zarobków zwolnionej z płacenia obowiązkowej daniny. Obecnie wynosi ona 3091 zł, a planowane jest podwyższenie jej do 8 tys. zł.

Zmiana ma dotyczyć głównie tych, którzy zarabiają najmniej. Natomiast Ci, którzy zarabiają więcej – nie będą mieli tej kwoty lub pozostanie ona na niezmienionym poziomie.

Docelowo ma ona wynosić 8 tysięcy zł zamiast dotychczasowych 3091 zł. Będzie to jednak dotyczyło tych, którzy zarabiają najmniej. W przypadku bogatszych kwoty tej nie będzie lub pozostanie na niezmienionym poziomie.

Wszystkie wyżej wymienione zmiany mają wejść z początkiem 2018 roku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *