Kto (nie) może rozliczać VAT kwartalnie?

Kto (nie) może rozliczać VAT kwartalnie?

Z wejściem w nowy rok nadchodzi dużo zmian, dlatego też zmieniły się również przepisy dotyczące rozliczeń VAT kwartalnie. Możliwość rozliczenia VAT kwartalnie została zniesiona dla większości przedsiębiorców. Co oznacza, że pojawiają się teraz pytania: kto jeszcze może wysyłać VAT kwartalny? Ponieważ możliwość rozliczania VAT kwartalnie została mocno ograniczona, praktycznie do minimum.

Od nowego 2017 roku większość podatników straciła prawo do stosowania kwartalnego rozliczenia VAT. W szczególności przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający swoją działalność nie mają prawa do rozliczania kwartalnego, mogą jedynie rozliczać się miesięcznie. Przepis ten tyczy się również firm, które zarejestrowały się jako podatnicy czynni VAT po 30 września 2016 roku.

Według nowych przepisów, prawo do rozliczeń kwartalnych mają tylko mali podatnicy. Jednakże „mali przedsiębiorcy” nie mogą być tego do końca pewni, ponieważ istnieją jeszcze różne wyłączenia, o których należy poczytać w art. 99 ust. 3a ustawy o VAT.

W związku z powyższym inni podatnicy niż mali nie mają prawa do korzystania z rozliczeń kwartalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *