Czy muszę sporządzać spis z natury na początek roku?

Kto ma obowiązek sporządzania spisu z natury na początek roku? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

W obecnie obowiązujących przepisach prawa nie ma obowiązku sporządzania spisu z natury na początek roku jeżeli dany przedsiębiorca sporządził spis z natury na koniec roku.

Oznacza to, że przedsiębiorca sporządzający spis z natury na koniec roku (31 grudnia) nie ma obowiązku sporządzania kolejnego spisu (na 1 styczeń nowego roku), ale wpisuje wartość spisu z grudnia do KPiR na dzień 1 stycznia nowego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *