Jakie mogą wynikać konsekwencje z nieprawidłowego przechowywania haseł w firmie?

Jakie mogą wynikać konsekwencje z nieprawidłowego przechowywania haseł w firmie?

 

 

Według przepisów prawa, przedsiębiorca jest zobowiązany do zabezpieczenia hasłem dostępu do komputera, programów czy aplikacji użytkowych, które wykorzystywane są w danej firmie i służą do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli przechowywanie haseł w firmie odbywa się w nieprawidłowy sposób niesie to za sobą konsekwencje.

 

Jakie istnieją rodzaje haseł?
Według przepisów o ochronie danych osobowych istnieją dwa rodzaje haseł dostępu – hasła do systemów informatycznych przetwarzających zwykłe dane osobowe oraz hasła do systemów przetwarzających tzw. dane wrażliwe.

 

Jakie są kryteria dla prawidłowego ustalania hasła?

 1. Przede wszystkim hasło nie może być krótkie, powinno składać się z 6-8 znaków. Oczywiście 6 znaków jest kryterium minimalnym, dla systemów, które przetwarzają zwykłe dane osobowe. Jednakże osiem znaków przypisane jest do systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane wrażliwe.
 2. I co ważne, hasła do systemów informatycznych, należy zmieniać co 30 dni!
 3. Wszelkie hasła powinny być przechowywane w zaszyfrowanej formie.
 4. Hasła te powinny zawierać:
 • duże i małe litery oraz
 • znaki specjalne.

 

Czego nie wolno robić i co zabronić w polityce przechowywania haseł w firmie?
Bardzo ważnym aspektem jest poinformowanie swoich pracowników, aby nie zapisywali swoich haseł na karteczkach oraz nie przekazywali ich osobom nieupoważnionym itp.

Dane te są poufne, udostępnione tylko dla nich i do ich pracy własnej, w związku z czym muszą pilnować swoje dane odpowiednio, tak aby nie dostały się w niepowołane ręcę.

 

Jakie wynikają konsekwencje z niedopilnowania?
Wszelkie konsekwencje prawne z tytułu nieprawidłowego przechowywania hasęł w firmie wynikające z braku dopilnowania i kontroli, reguluje art. 269 § 1 kodeksu karnego:

„Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa określonego w art. 165 § 1 pkt 4, art. 267 § 3, art. 268a § 1 albo § 2 w związku z § 1, art. 269 § 2 albo art. 269a, a także hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane umożliwiające dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

 

Do przestępstw, o których mowa w wyżej przytoczonym przepisie, zalicza się:

 • sprowadzanie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych;
 • zakładanie lub posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony;
 • niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, zmienianie lub utrudnianie dostępu do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłócanie lub uniemożliwianie automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania takich danych przez osoby nieuprawnione;
 • wyrządzenie znacznej szkody majątkowej przez niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, zmienianie lub utrudnianie dostępu do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłócanie lub uniemożliwianie automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania takich danych przez osoby nieuprawnione;
 • niszczenie albo wymienianie informatycznych nośników danych lub niszczenie albo uszkodzenie urządzeń służących do automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo samorządu terytorialnego;
 • transmisję, zniszczenie, usunięcie, uszkodzenie, utrudnienie dostępu lub zmianę danych informatycznych przez osoby nieuprawnione, w istotnym stopniu zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej.

 

Podsumowując zamieszczone powyżej informacje, należy zachować szczególną ostrożność przy przechowywaniu ważnych haseł w firmie, bowiem nie przestrzeganie praw rodzi konsekwencje. W tym wypadku nieprawidłowe dysponowanie może wiązać się nawet z karą pozbawienia wolności – nawet do 3 lat!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *