Jak zaksięgować fakturę zakupową – zakup materiałów

W momencie otrzymania od sprzedawcy faktury zakupowej za zakupione u niego materiały musimy dokonać poprawnego księgowania otrzymane faktury.

Po otrzymaniu od sprzedawcy faktury zakupowej za zakupione u niego materiały musimy dokonać poprawnego księgowania tego dokumentu.

W przypadku ksiąg handlowych księgowanie to będzie wyglądało w sposób następujący:

  1. Na koncie 301 po stronie Wn (Konto 301 – Rozliczenie zakupów materiałów) dokonamy rozliczenia zakupów materiałów – podajemy wartość netto danego materiału
  2. Natomiast na koncie 201 po stronie Ma (Konto 201 – Rozrachunki z dostawcami ) dokonamy rozliczenia rozrachunków z dostawcami – podajemy wartość brutto
  3. Poza tym należy również dokonać rozliczenia z tytułu VAT na koncie 221 (Konto 221 – Rozrachunki z tytułu podatku VAT ) – wpisujemy podaną na fakturze wartość podatku VAT

W programie online taki wpis księgowy będzie wyglądał następująco:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *