Urlopy okolicznościowe

Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikom tylko w wyjątkowych okolicznościach – jakich?

Urlopy okolicznościowe są zazwyczaj udzielane w sytuacji, gdy dany pracownik musi koniecznie wykonać czynność formalną na wezwanie określonych organów państwowych. Pracodawca w takim wypadku jest zmuszony udzielić pracownikowi zwolnienia.

Zazwyczaj zwolnienia okolicznościowe tego typu są wykorzystywane przy wezwaniu sądu, prokuratury, policji, z tytułu wykonywania czynności biegłego, honorowego krwiodawstwa itp.

Występują tutaj również zwolnienia okolicznościowe rodzinne, które są możliwe do udzielenia pracownikowi, jeżeli nastąpi zdarzenie związane z życiem rodzinnym danego pracownika, np. ślub pracownika, ślub dziecka pracownika, urodzenie się dziecka pracownika, zgon i pogrzeb bliskiej linii pokrewieństwa rodzinnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *