Obniżenie płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Obniżenie płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

Nowe przepisy dotyczące obniżenia limitu płatności związanych z prowadzaniem działalności gospodarczej i dokonywanych bez pomocy rachunku płatniczego wejdą w życie z początkiem 2017 r – w styczniu 2017 r. Jednocześnie obowiązek dokonywania płatności poprzez rachunek zostanie powiązany z kwestią podatkowych rozliczeń. Nową nowelizację podpisał już tydzień temu Prezydent Andrzej Duda – dokładnie 30 maja 2016 r. Jednakże zmiany wprowadza ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z powyższą nowelizacją, dokonywanie albo przyjmowanie płatności między firmami ma następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy zawsze wtedy, gdy jednorazowa kwota transakcji przekracza 15 tys. zł (teraz limit wynosi 15 tys. euro). Znaczenia nie będzie mieć liczba wynikających z transakcji płatności, a w przypadku walut obcych przeliczenie na złote ma być przeprowadzone zgodnie z kursem średnim walut z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji, ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski.

W ustawach o podatkach dochodowych PIT i CIT wprowadzona zostanie zasada przewidująca, że podatnik nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w której płatność dokonana została bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

„Oznacza to powiązanie wymagania dokonywania określonych rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy zgodnie z regulacjami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ze sferą rozliczeń podatkowych poprzez zastosowanie mechanizmu wyłączenia (korygowania) z kosztów podatkowych przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatności dokonywanych z naruszeniem regulacji art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej” – komunikat prezydenckiej kancelarii.

Nowe zasady będą mieć zastosowanie do płatności dokonywanych po 31 grudnia 2016 r., a stare zasady mają być stosowane względem płatności wynikających z transakcji zawartych przed 1 stycznia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *