Zawieszenie działalności gospodarczej – jak to zrobić?

Analizy lokalnego rynku, wieczory połączone z dumaniem i wieczne pytanie, z którym witało się nowy dzień: czy warto? Szybko założyłeś działalność i dalej poszło już z górki.

Biznes przynosił korzyści do końca lata. Potem nie zarabiałeś już nawet na koszty. Zastanawiasz się, czy możesz zawiesić działalność i otworzyć ją ponownie na sezon? Z podobnym problemem boryka się wielu przedsiębiorców.

W tym artykule zajmiemy się zawieszeniem działalności gospodarczej – krok po kroku.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Jeżeli Twoja działalność jest wpisana do KRS, należy mieć na uwadze, że okres zawieszenia musi zmieścić się w przedziale od 30 dni do dwóch lat. W pozostałych przypadkach prowadzenie działalności gospodarczej można odroczyć na czas określony lub nieokreślony. Aczkolwiek i tutaj obowiązuje dolna granica – minimum 30 dni.

Prawo chroni takich przedsiębiorców. Zgodnie z ustawą z 30.04.2018 roku, podatnicy (z wyjątkiem właścicieli firm wpisanych do KRS) mają prawo zawiesić działalność gospodarczą przed dniem złożenia wniosku.
Zawieszenie działalności gospodarczej musi być poparte dokumentem.

Podatnik zobowiązany jest wypełnić wniosek CEIDG – 1 i złożyć go w urzędzie gminy. Jest to dokument, który po jego złożeniu zostaje automatycznie przesłany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, GUS oraz Urzędu Skarbowego.

Jak to zrobić? Pokażemy krok po kroku.

 1. W pierwszym polu zaznacz okienko „Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej”.
 2. Przejdź do pola nr 3, gdzie musisz wpisać PESEL, NIP, REGON, imię i nazwisko oraz datę urodzenia.
 3. Następnie przejdź do rubryki, w której należy wpisać swój adres zamieszkania oraz zameldowania (pola 4 i 5).
 4. Potem przystąp do wypełniania rubryk 6 oraz 7, w których należy zamieścić nazwę firmy w wersji pełnej oraz skróconej.
 5. Pole nr 10 to adres siedziby zawieszanej działalności gospodarczej.
 6. Rubrykę 11 wypełniasz w przypadku, gdy posiadasz dodatkowe placówki, natomiast 17 to miejsce na wpisanie informacji o naczelnikach urzędów skarbowych.
 7. O zawieszeniu działalności informuje rubryka nr 14. Przedsiębiorca musi wyraźnie zaznaczyć kwadracik znajdujący się obok tytułu tego pola, a ponadto podać dokładne daty, w których działalność będzie zawieszona oraz moment jej wznowienia.
 8. Przedsiębiorcy, którzy są ubezpieczeni w ramach KRUS i dalej chcą korzystać z tej sposobności, muszą określić swoje stanowisko w punkcie 13.1.2.
Przywileje i obowiązki wnioskodawcy

Istnieje dokument, który reguluje przywileje oraz obowiązki przedsiębiorcy, który podjął decyzję o zawieszeniu działalności gospodarczej.

W art. 25 ust. 2 ustawy Prawa przedsiębiorców czytamy, że:

 • wnioskodawca ma prawo do ochrony źródła swoich przychodów,
 • pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, można regulować zobowiązania bądź przyjmować należności, które powstały przed dniem złożenia wniosku w urzędzie (opłaty abonamentowe, np. za telefon i Internet, czynsz z tytułu najmu lokalu, podatek od nieruchomości, koszty związane z ochroną firmy, raty leasingowe),
 • ta sama zasada, co wyżej dotyczy wszelkich postępowań sądowych, podatkowych i administracyjnych,
 • przedsiębiorca może sprzedać środki trwałe i wyposażenie, które uzna za zbyteczne,
 • podatnik musi zastosować się do przepisów prawa i wypełnić określone w nim obowiązki,
 • przedsiębiorca ma możliwość generowania przychodów z tytułu innej działalności niż bieżąca (zawieszona),
 • właściciel firmy, który zawiesił jej działalność, może być poddany kontroli skarbowej.
Co z podatkiem dochodowym?

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą – jest niejako uprzywilejowany w kwestii podatku dochodowego.

Zgodnie z zapisem w art. 44 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma konieczności obliczania i regulowania zaliczek na ten cel. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który korzysta z KPiR, nie musisz również przygotowywać spisu z natury w dniach zawieszenia oraz przywrócenia działalności.

Jeśli zdecydujesz się złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej i zbiegnie się to w czasie z końcem roku podatkowego, musisz dostarczyć do urzędu zeznanie roczne, spis inwentarza, zamknięcie księgi oraz określić dochód bądź straty.

Pamiętaj, że zawieszenie działalności nie zwalnia Cię z obowiązku prowadzenia księgi. Jeżeli postanowisz sprzedać elementy majątku firmowego, musisz to uwzględnić w pozostałych przychodach.

To samo dotyczy obowiązku wykazania opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przed jej zawieszeniem. Można je ująć jako koszt pod warunkiem, że służą zabezpieczeniu źródła przychodów i umowy z nimi związane były zawarte przed złożeniem wniosku o zawieszenie.

Zawieszenie a ZUS

Złożenie wniosku CEIDG-1 powoduje, że obowiązek opłacania składek ubezpieczeniowych jest tymczasowo zawieszany.

Przedsiębiorca, który zawiesi działalność – nie ma obowiązku opłacania comiesięcznych składek chorobowych i wypadkowych. Uiszczanie pozostałych (zdrowotne, emerytalne i rentowe) to swobodna decyzja przedsiębiorcy – może, ale nie musi.

Jeżeli jednak zrezygnuje z opłacania składek zdrowotnych, po 30 dniach od czasu złożenia wniosku, traci prawa do świadczeń zdrowotnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *