Od dziś e-deklaracje podatkowe

16.08.2006 08:07Od 16 sierpnia 2006 r. przedsiębiorcy mogą składać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej. Z tej formy rozliczenia będą mogły jednak na razie skorzystać jedynie te firmy, których roczny przychód netto wynosi powyżej 5 milionów euro.

Składanie deklaracji drogą elektroniczną zostało też ograniczone do dwóch najprostszych: PIT-4 i PIT-8A. PIT-4 dotyczy pracodawców, odprowadzających miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy za swoich pracowników. Natomiast PIT-8 to deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym. Elektroniczna forma rozliczenia jest jednak dla tych firm dobrowolna. Mogą zatem pozostać przy deklaracjach papierowych. Skutek prawny złożenia e-deklaracji będzie taki sam jak złożonej drogą papierową.

W pierwszej fazie projektu, zaproszenie do korzystania z systemu, Ministerstwo Finansów kieruje do około 7,5 tys. podmiotów, których roczne przychody netto przekraczają równowartość 5 mln euro. Do końca przyszłego roku możliwość składania deklaracji droga elektroniczną będzie rozszerzona na pozostałych podatników, prowadzących działalność gospodarczą.

Ministerstwo finansów jest jednym z pierwszych urzędów centralnych, który wprowadza tę nową formę kontaktu z podatnikami.

Zobacz też: dokumenty

Źródło: http://www.radio.com.pl/iar, http://www.mf.gov.pl/