Kolejne struktury plików JPK – na żądanie od 1 lipca 2018 roku

Z początkiem lipca 2018 roku weszły w życie kolejne zmiany dotyczące plików JPK.

Obecnie przesyłany obowiązkowo co miesiąc plik JPK_VAT pozostaje bez zmian, jednakże dodatkowo na żądanie organów podatkowych trzeba przesyłać do organu podatkowego kolejne struktury pliku JPK – dotyczące faktur, magazynu, czy księgowości.

W związku z powyższym fiskus może w każdym momencie zażądać od przedsiębiorców przesłania 6. struktur JPK:

  • faktury VAT – JPK_FA,
  • wyciąg bankowy – JPK_WB,
  • magazyn – JPK_MAG,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP,
  • księgi rachunkowe – JPK_KR.

– w przypadku, gdy odbywa się kontrola podatkowa, celno-skarbowa, postępowanie podatkowe i inne.

Uwaga! 

W ramach takiej kontroli podatnik zobowiązany jest do przekazania odpowiednich danych w ciągu 3 dni lub więcej - w zależności od tego, jaki termin zostanie wyznaczony. Pliki mogą być przesyłane drogą elektroniczną (np. poprzez program Klient JPK) lub przekazane tradycyjnie w postaci nośnika danych - przesłane pocztą lub przekazane osobiście do US (np. dane umieszczone na płycie CD).

Kary za niedostarczenie pliku na czas
Za nie wykonanie powyższych czynności, żądań od fiskusa, podatnik może być ukarany karą grzywny. Wszystko zależy od okoliczności i zakwalifikowania czynu do wykroczenia lub przestępstwa.

W przypadku pierwszego – wykroczenie, wyznaczana jest kara grzywny od 210 zł nawet do 42 000 zł. Kwota jest zależna od trzech form nałożonej kary: mandat, nakaz sądu lub wyrok sądu.

W przypadku drugiego – przestępstwo, wyznaczana jest również kara grzywny od 700 zł do 20 160 000 zł – zależna od nałożonej kary: nakaz sądu lu wyrok sądu.

Dodatkowo najmniejsza z możliwych kar, to kara porządkowa, która może być nałożona na podatnika w wysokości 2 800 zł.

Uwaga! 

Kara porządkowa, może być nałożona nie tylko na podatnika, ale również na osobę, której zlecono prowadzenie lub przechowanie ksiąg podatkowych lub dokumentów będących podstawą zapisów w tych księgach (np. biura rachunkowe).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *