Czy nota korygująca wymaga akceptacji?

Jak wiadomo ze wcześniejszych artykułów nota korygująca to dokument umożliwiający nabywcy poprawę drobnych błędów formalnych, takich jak: dane osobowe nabywcy, numer faktury, daty zapłaty itd. Oczywiście wystawiana jest przez nabywcę danego towaru/usługi. Wszystkie inne błędy poprawiane są fakturą korygującą wystawianą przez sprzedawcę.

Czy nota korygująca powinna być podpisywana przez wystawcę faktury, a więc sprzedawce?

Wystawienie noty korygującej przez nabywcę to jedno. Jednakże nie jest to wystarczające, dodatkowo nabywca musi przesłać wystawioną notę do sprzedawcy, aby ten potwierdził ją.

Przepisy prawa jasno określają, iż nota korygująca powinna być zaakceptowana przez podmiot, który wystawił daną fakturę – art. 106k ust. 2 ustawy o VAT. Po dokonaniu jej korekty poprzez notę, musi być ona zaakceptowana. W przepisach prawa nie ma narzuconej formy akceptacji, co oznacza, że termin, jak i forma akceptacji mogą być dowolne.

Po akceptacji noty korygującej przez sprzedawce powinna zostać ona podpięta pod pierwotną fakturę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *