Odmowa rejestracji spółki w KRS, a zwrot PPC

Odmowa rejestracji spółki w KRS, a zwrot PPC

 

Dla przykładu:

Przedsiębiorstwo w październiku 2014 roku zawarło umowę spółki z o.o i zapłaciło 0,5% PCC, ale dopiero w grudniu otrzymano odpowiedź, iż sąd odmówił zarejestrowania spółki w rejestrze przedsiębiorców to przedsiębiorstwo może ubiegać się o zwrot uiszczonego PPC.

 

Wcześniej istniały pewne wyjątki na drodze zwrotu, jednakże z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawa o PCC została znowelizowana. Zwiększono m.in. katalog przesłanek do dokonania zwrotu PCC w zakresie umowy spółki. Okoliczności te uregulowane są obecnie w art. 11 ust. 1 pkt 3a i 4 ustawy o PCC. Zmiany do ustawy o PCC wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045). Zgodnie z jej art. 50 ust. 2 do opodatkowania czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał na podstawie ustawy o PCC przed dniem 1 stycznia 2016 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W sytuacji spółki, o której mowa w pytaniu, obowiązek podatkowy powstał w dniu zawarcia przez wspólników umowy spółki (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC). Zawarcie umowy spółki i odmowa wpisu spółki do KRS miały miejsce w 2015 r. Zatem do umowy spółki, o której mowa w pytaniu, mają zastosowanie przepisy ustawy o PCC obowiązujące w 2015 r. W tym stanie prawnym zwrot podatku nie może być dokonany w przypadku, gdy umowa spółki nie została zarejestrowana w KRS.

 

Przesłanki zwrotu PCC w zakresie umowy spółki od 1 stycznia 2016 r

PCC podlega zwrotowi, gdy:

  • spółka nie została zarejestrowana w KRS lub wysokość kapitału zakładowego spółki kapitałowej została zarejestrowana w kwocie niższej niż określała umowa spółki – w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym,
  • podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale – w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału zakładowego ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *